Dlaczego moduły?

budujemy inaczej

Technologia modułowa DMD ma szereg korzyści. Do najważniejszych należą: Prefabrykacja sięgająca nawet 90 procent! redukcja czasu o ok. 70 procent, gwarancja wysokiego wskaźnika ROI, gwarancja wysokiej kontroli jakości wykonania, gwarancja terminów (realizacja obiektu w pełni kontrolowanych warunkach zakładu produkcyjnego, niezależnie od uwarunkowań atmosferycznych), redukcja do minimum ingerencji w walory przyrodnicze, kompleksowa usługa obejmująca wszystkie etapy (od projektu, po produkcję i montaż), dostarczenie obiektu w standardzie “pod klucz”.

Z firmą DMDmodular budujesz inaczej: szybko, ekologicznie i atrakcyjnie.

atuty budownictwa modułowego

icon

oszczędność czasu

Budownictwo modułowe, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, pozwala na równoległe prowadzenie prac związanych z produkcją h modułów w hali oraz przygotowaniem infrastruktury (w tym fundamentów) na miejscu inwestycji. Takie rozwiązanie wpływa znacząco na skrócenie czasu realizacji całej inwestycji.

icon

elastyczność

Moduły, z których powstają nasze budynki są powtarzalne i łatwe w adaptacji , co pozwala na znaczną optymalizację czasu, a co za tym idzie również kosztów. Nasza technologia pozwala na tworzenie rozwiązań zarówno dla klientów indywidualnych - planujących kameralne inwestycje, jak również dla klientów biznesowych.

icon

zbilansowany proces

Stale doskonalimy naszą technologię i podnosimy kwalifikacje naszego interdyscyplinarnego zespołu. Wszystko po to, aby nasze rozwiązania odpowiadały na potrzeby klientów na wszystkich płaszczyznach - od fazy projektu, przez jakość realizacji, procedurę kontroli jakości, aż po zgodność z najbardziej restrykcyjnymi wymogami prawa.

icon

optymalizacja czasu

Budownictwo modułowe to przede wszystkim w pełni kontrolowany proces produkcji odbywający się w fabryce, co pozwala na: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie ilości odpadu materiałów, ograniczenie ingerencji w teren inwestycji, w tym samym walory przyrodnicze.

icon

jakość

Stale doskonalimy naszą technologię i podnosimy kwalifikacje naszego interdyscyplinarnego zespołu. Wszystko po to, aby nasze rozwiązania odpowiadały na potrzeby klientów na wszystkich płaszczyznach - od fazy projektu, przez jakość realizacji, procedurę kontroli jakości, aż po zgodność z najbardziej restrykcyjnymi wymogami prawa.

icon

redukcja ryzyka

Przeniesienie procesu budowlanego do zakładu produkcyjnego zmniejsza ryzyko wypadków i pozwala na lepszą kontrolę podczas realizacji poszczególnych etapów.